Εγκαταστάσεις

Ασπρόπυργος

52.000 τ.μ.

Αποθήκη 2000 τ.μ.

5000 TEUS

Πωλήσεις

Ενοικιάσεις

Μεταφορές 

Αποθηκεύσεις

Τελωνειακή Αποθήκη

Videos - Παρουσίαση

Depots

Container Logistics Services

'One Stop Shop' Container Services
Ασπρόπυργος - Πέραμα - Οινόφυτα - Σχηματάρι - Βόλος - Θεσσαλονίκη
Μεταφορές 

Αποθηκεύσεις 

Φορτοεκφορτώσεις 

Πωλήσεις 

Ενοικιάσεις

Container

Hellenic Container Transport SA

Corporate Video

Founded in 1978 as a family owned company, with its founders having a three generation expertise in trucking.

The present management has at least thirty years of experience in Container Shipping Lines, with extensive knowledge of intermodalism, container maintenance and repairs while holding senior posts in Container Lines. This in-depth knowledge of the container industry needs, and our philosophy of customer service being a top priority, provides the optimum transport solutions to our customers whether shipping line, forwarder or shipper/consignee. 

We provide “one-stop shopping” to our clients. Availability is our firmest policy and strongest asset. We are ready for a spot checking. We try to understand the specific requirements and the priorities of our clients in order to deliver quality plus service with greater added value.  We remain neutral and focused on our duties when we go to the extra mile to constructively engage with our customers’ projects.

Aspropirgos Depot

Drone View

75,000 m2 

75,000 m2 

fenced and guarded terminal located at Aspropyrgos Attica adjacent to National roads 1 and 2, and close to Piraeus container terminal. This is the largest private container depot in Greece and has access onto Attiki Odos motorway. Moreover a warehouse of 1800 m2  is available for container logistics operations.

Normal working hours: 07.00 -19.00. Round the clock is possible on inducement.

Piraeus Depot

Hellenic Container Transport SA Depot

35,000 m2  fenced, asphalt paved and guarded terminal at Schisto Avenue within walking distance from the gate of Piraeus SEMPO container terminal. This terminal is instrumental in effecting quick and flexible operations in and out of the SEMPO Terminal. 

Normal working hours: 07.00 - 19.00. Round the clock working is possible on inducement..

Container Logistics

www.hct.gr

Container and breakbulk trucking nationwide

Tipping chassis and low-bed transports 

Cranes, Special and oversize transports

IMO cargo transports (ADR)

Please reload