top of page

3 м  6 м  12 м

Контейнерни хладилници

Хладилни контейнери, съхранение и фризер

Подробности:

18 KVA

10HP

50 периода

3фазно

18-20 Α

32 Α  застраховка

360/380

R 134 A

Транспортът не е включен.

bottom of page