top of page

Πιστοποιήσεις - Άδειες Διαχείρισης

 

 

 

 

 

Bureau Veritas ISO 9001:2008

 

H Ελληνική Μεταφορική Containers ΑΕ είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής υπηρεσιών και εμπορίας container η οποία ιδρύθηκε το 1978. Σκοπός της είναι να εφευρίσκει ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα τα οποία θα συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία των επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στον τομέα των .

Έχει υιοθετηθεί και εφαρμόζεται το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001: 2008, το οποίο αποτελεί την ασφαλιστική δικλείδα για την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών μας.

H Ελληνική Μεταφορική Containers ΑΕ πιστοποιήθηκε για την Παροχή Υπηρεσιών Διαμεταφοράς και αποθήκευσης Container καθώς και για την Εμπορία, Ενοικίαση και Συντήρηση Container.

 

AEO-F Authorised Economic Operator 

ΕΟΦ  Εξουσιοδοτημένος Οικονομικός Φορέας 

 

H Ελληνική Μεταφορική Containers ΑΕ την 21η Φεβρουαρίου 2012  έλαβε το Πιστοποιητικό ΑΕΟ- Τελωνειακές απλουστεύσεις / Ασφάλεια και Προστασία. 

Η εταιρεία πληρεί όλα τα κριτήρια που αφορούν τις τελωνειακές διαδικασίες του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα.

 • Λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι και έλεγχοι εγγράφων

 • Κατάλληλο ιστορικό συμμόρφωσης προς τις τελωνειακές απαιτήσεις

 • Σύστημα διαχείρισης εμπορικών και μεταφορικών καταχωρήσεων

 • Αποδεδειγμένη χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα

 • Κατάλληλες Προδιαγραφές ασφαλείας και προστασίας

 

Τα οφέλη για τους ΑΕΟ, είναι τα ακόλουθα:

 • Λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι και έλεγχοι εγγράφων

 • Προτεραιότητα στη διεκπεραίωση φορτίων, εάν έχουν επιλεγεί για έλεγχο

 • Επιλογή του τόπου διενέργειας των ελέγχων

 • Ευκολότερη υπαγωγή στις τελωνειακές απλουστεύσεις

 • Μειωμένη σειρά δεδομένων για τις συνοπτικές διασαφήσεις

 • Προειδοποίηση

 • Έμμεσα οφέλη

πχ περιορισμός κλοπών, μείωση καθυστερήσεων στις αποστολές εμπορευμάτων, βελτίωση προγραμματισμού, κοκ. 

 • Βελτίωση των σχέσεων με τις τελωνειακές αρχές.

 • Αναγνώριση ως ασφαλούς επιχειρηματικού εταίρου.

 • Αμοιβαία αναγνώριση

 

Άδεια Διαχείρισης και Μεταφοράς Επικινδύνων και Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων

 

H Ελληνική Μεταφορική Containers ΑΕ διαθέτει Άδεια Διαχείρισης Μη επικίνδυνων αποβλήτων, χαρτί, πλαστικό, PET, γυαλί, ξύλο κτλ. 

Η εταιρεία πληρεί όλα τα κριτήρια που αφορούν τις εγκαταστάσεις και την υποδομή και το προσωπικό για την σωστή και ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση Μή Επικινδύνων Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων υλικών.

Η εταιρεία έχει αδειοδοτηθεί για τις παρακάτω περιοχές

 • Αττική 

 • Στερεά Ελλάδα

 • Πελοπόννησο

 • Δυτική Ελλάδα

 • Βόρεια Ελλάδα

 

 

Μέλος AB SEDEX Empowering Ethical and Responsible Supply Chains

 

H Ελληνική Μεταφορική Containers ΑΕ από το 2010 είναι ενεργό μέλος Sedex , 

ενισχύει και ενδυναμώνει υποστηρίζει τους Κανόνες Ηθικής και Υπευθυνότητας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα.

- Κανόνες Ασφαλούς Εργασίας 

- Περιβαλλοντική Μελέτη Χώρων Εργασίας και Αποθήκευσης

- Πράσινες , Οικολογικές Μεταφορές

- Διαχείρηση Ανακύκλωση Αποβλήτων

 

 

 

ISO 9001:2008 Certificate
Sedex member
AEO-F Certificate

Πολιτική Ποιότητας

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡΣ είναι μία οικογενειακή εταιρεία που δραστηριοποιείται από το 1978 στην εμπορία, αποθήκευση, συντήρηση και μεταφορά containers.

Μέσα στα χρόνια αυτά έχει καταφέρει να αναδειχθεί ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες στο χώρο της, διαθέτοντας 4 depots σε στρατηγικά σημεία (Ασπρόπυργο – Οινόφυτα – Πειραιά – Βόλο) για τη μεταφορά containers, συνολικής έκτασης περίπου 150 στρεμμάτων.

Παράλληλα, υποστηρίζεται από ένα μεγάλο στόλο οχημάτων μεταφοράς containers, ιδίων συμφερόντων, μονίμων συνεργατών και άλλων συνεργατών, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμη να εκτέλεση μεταφορικό έργο οποιουδήποτε όγκου.

Η αναπτυξιακή της πορεία βασίστηκε στο σεβασμό στον πελάτη και στις ανάγκες του, στη συνεχή επένδυση σε χώρους και μηχανήματα, στην άριστη γνώση της αγοράς, στο σεβασμό της νομοθεσίας σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει, σε μόνιμες συνεργασίες με σεβασμό στον εκάστοτε προμηθευτή και με προσπάθεια για ανάπτυξη και υποστήριξη του προσωπικού.

Η συσσωρευμένη εμπειρία μας και η αγάπη μας για τη δουλειά μας αποτελούν την εγγύηση για τη συνεχή μας βελτίωση σε όλους τους τομείς.

Η εφαρμογή συστήματος ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 είναι ένα ακόμη όπλο μας απέναντι στο διεθνή πλέον ανταγωνισμό, εστιάζοντας την προσπάθεια μας στην ποιότητα, ώστε να μπορέσουμε να παραμείνουμε στην κορυφή της αγοράς.

Ο καθορισμός πρακτικών και μετρήσιμων στόχων μπορεί να αποτελέσει την έμπρακτη απόδειξη της βελτίωσης μας σε επιμέρους τομείς.

Στην πορεία μας αυτή χρειαζόμαστε τη βοήθεια των πελατών, των συνεργατών αλλά και των εργαζομένων μας.

 

 

bottom of page