top of page

Нови контейнери 

Склад Офис Дом

Нови сертифицирани контейнери

Безопасен водоустойчив и евтин

Всички контейнери са тествани в отлично работно състояние.

Следните разходи включват ДДС и не са включени  транспортни разходи.

bottom of page