top of page

Υπηρεσίες

Από το 1978 η εταιρεία μας αναλαμβάνει υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Container Storage
Αποθήκη κοντεινερ
Οδικές Μεταφορές
Φορτοεκφορτώσεις
Транспорт

 

Общ товарен транспорт  :

Фирма HELLENIC TRANSPORT CONTAINERS SA с повече от 25 години опит в областта на сухопътния транспорт, извършва бързо и безопасно  транспорт на продукти и стоки в цялата страна.  Автомобилният транспорт на товари в опаковки или контейнери се извършва с модерен частен автопарк, който включва:  

 • Камиони, монтирани с плъзгащи се брезенти и прибиращи се покриви 13,6 м дължина х 2,55 м ширина х 3,10 м височина

 • Камиони 6,00 м дължина х 2,46 м ширина х 2,50 м височина

 • Фризери за поддръжка 6,00 м дължина х 2,46 м ширина х 2,50 м височина

 • Хладилници за замразяване с поддръжка 13,6 м дължина х 2,48 м ширина х 2,60 м височина

 • Отворени платформи плоски 13,6 м дължина X 2,55 м ширина

 • Специални нискотоварни транспортни платформи с различна дължина и ширина

 • Платформи за транспортиране на контейнери с дължина 6,00м или дължина 12,00м
   

Ние превозваме стоки  опаковани или в контейнери, хранителни продукти за доставка на кораби или лодки и продукти, които изискват превоз на хладилни камиони. Също така метални конструкции и циментови конструкции.

 

ADR  Транспорт  (опасни, запалими стоки):

Транспортът на опасни товари, т.е. продукти, които в случай на изтичане могат да замърсят околната среда, се урежда от Европейското споразумение за ADR стоки.

Ние превозваме пакетирани продукти в цяла Гърция  или в контейнери,  принадлежащи към ADR продукти, като запалими твърди вещества, течности или газове, токсични отпадъци, химикали. Нашите сертифицирани и специализирани партньори стриктно спазват правилата за безопасност на ADR за стоки, но и за трети страни.


Специален транспорт  наднормено тегло  - Огромен  натоварвания: 

Специалният транспорт изисква ноу-хау, специален дизайн и организация за тяхното изпълнение. Нашата транспортна компания е активна в областта на специалния транспорт, предлагайки цялостни, безопасни и функционални решения. 

Разполагаме с частен автопарк, който включва специални транспортни средства и прецизни подемни машини, както и специализиран персонал, който ги обработва. 

Изпълнихме мащабни проекти за специален транспорт в цяла Гърция, като винаги следвахме предвидените процедури, издавайки необходимите разрешителни за транзит. 
Ние извършваме трансфера:
 

 • Наднормено тегло - наднормено тегло, обемисти, надземни товари с камиони или специални транспортни камиони с променлива дължина и ширина (до 25 м дължина, 4,60 м ширина и 4,20 м височина)

 • Тежки предмети, машини, превозни средства

 • Сглобяеми къщи (от бетон или стомана)

 • Специални метални конструкции

 • лодки

 • Резервоари от неръждаема стомана за храни, напитки, химикали, горива, детергенти

 

Товарене и разтоварване

 

Товаро-разтоварните дейности се извършват в нашите съоръжения. 

Конкретно от...

Контейнер в камион

Контейнер в контейнер

Контейнерен камион

Контейнер в затворен склад

Stuffing Unstuffing
Αποθηκεύσεις

 

Οι αποθήκες μας βρίσκονται σε στρατηγικές θέσεις, 500 μέτρα από το λιμάνι του Πειραιά, 900 μέτρα από τον ΟΣΕ στον Ασπρόπυργο, στην Βιομηχανική Περιοχή των Οινοφύτων στον Βόλο και την Θεσσαλονίκη για την εξυπηρέτηση όλων των αναγκών σας.

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παρακολουθούνται 24 / 7 από κάμερες ασφαλείας, αντικλεπτικό συναγερμό, περιπολίες ,κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, και ένα υψηλών προδιαγραφών σύστημα συναγερμού πυρόσβεσης.  Θέλουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας ό,τι καλύτερο, για να τους εξασφαλίσουμε ότι έχουν αποθηκευμένα τα προϊόντα τους σε ασφαλείς εγκαταστάσεις. 

Η Ελληνική Μεταφορική Containers ΑΕ μπορεί να φιλοξενήσει κάθε τύπο φορτίου, είτε για μικρό ή μεγάλο διάστημα αποθήκευσης , ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη. Αν για τα εμπορεύματα απαιτείται μακροπρόθεσμη αποθήκευση, θα δημιουργήσουμε έναν κατάλογο με όλα τα στοιχεία , ώστε να υπάρχει ακριβής καταγραφή του τι έχει αποθηκευτεί. Παρέχουμε ειδικά κατασκευασμένα κιβώτια αποθήκευσης (ανάλογα του απαιτούμενου όγκου)τα οποία σφραγίζονται παρουσία του πελάτη και δεν ανοίγονται έως ότου έρθει η ώρα να παραδοθούν.

Οι ακόλουθες υπηρεσίες είναι επίσης διαθέσιμες :

 • •Σύμβαση αποθήκευσης

 • •Παραλαβή παραγγελίας , ταξινόμηση

 • •Φόρτωση και παραλαβή

 • •Αυθημερόν παραλαβή

 • •Συγχωνεύσεις φορτίων

 • •Έλεγχος στοιχείων φορτίων

 • •Ειδικός εξοπλισμός μεταφορών

 • •Παλλετοποίηση ,συρρίκνωση φορτίου

 • •Εύκολη πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα της αποθήκης

 • •Διαδικασία παραγγελίας

 • •Σύστημα τεχνικής υποστήριξης- EDI

 • •Μηνιαία έκθεση αναφοράς

 • •Ασφαλιστική κάλυψη

 

 

 

bottom of page