top of page

Специални контейнери 

Хладилници с отворен горен багажник

Твърд покрив с отворена странична двойна врата

Всички контейнери са тествани в отлично работно състояние.

Следните разходи не включват ДДС и разходите за доставка.

bottom of page