top of page

Стандарден челичен контејнер за суво комбе од 40 метри

Внатрешни димензии 

ДОЛЖИНА  12 м         ШИРИНА  2,35 м   ВИСИНА 2,40 м

 

Надворешни димензии

ДОЛЖИНА 12,20 м        ШИРИНА 2,44 м   ВИСИНА  2,59 м

 

 

bottom of page