top of page

Висока коцка од 40 метри  Сува челичен контејнер за комбе

Внатрешни димензии 

ДОЛЖИНА  12 м         ШИРИНА  2,35 м   ВИСИНА 2,30 м

 

Надворешни димензии

ДОЛЖИНА 12,20 м        ШИРИНА 2,44 м   ВИСИНА  2,59 м

 

 

bottom of page