top of page

Дизајн на контејнери

КОНТЕЈНЕРИ

Половен и нов контејнер

Контејнер користен и нов, погоден за складирање

ДЕЛОВНИ КОНТЕЈНЕРИ

Канцелариска домашна употреба 15, 30, 60 кв.м.

Контејнер со изолација, Врата, Прозорец, Електрична инсталација

ДОДАТОЦИ

врати, прозорци, шкафчиња

Додатоци за контејнери,

брави, додатоци

Нашите проекти за контејнери

CONTAINER MODIFICATIONS
Open Side High Cube
Open Side Black
20'ft Open Side
Office Container
Office Container
Container Modifications
Office Container
Office Container
Container Marketing
Container Marketing
Container Events
Container Events
Container Design
Container Store Cafe
Container Store 6m
Container House
Container Building
New Open Side Container
Container Window
Container plant store
Container Building
Container House
Container Restaurant
Container House
Container Room
Container Store Nature
Container Design
Container Cafe
bottom of page