top of page

нашите производи

КОНТЕЈНЕРИ

Половен и нов контејнер

Контејнер користен и нов, погоден за складирање

ДЕЛОВНИ КОНТЕЈНЕРИ

Канцеларија  15, 30, 60 кв.м.

Контејнерски канцеларии со изолација, врата, прозор, електрична инсталација

ДОДАТОЦИ

Изолација, Прозорци, Заклучување

Додатоци за контејнери,

брави, додатоци, A/C

    bottom of page