top of page

Пренос на антички наоди - уметнички дела

кревки предмети

100%

Специјален транспорт - дигалки

Нашата компанија презема транспорт на антички наоди - уметнички дела - кревки предмети во специјално дизајнирани контејнери низ  Грција.

 

  • Транспорт - Складирање на антички наоди

  • Транспорт на антички мермери 

  • Превоз - пакување на уметнички дела

 

bottom of page