top of page

Канцелариски контејнер

Канцелариски дом магацин

Нашата компанија може да спроведе конверзии во контејнерот според вашите потреби.

Поставуваме врати, прозорци, прегради, полици, изолација, електрична и хидраулична опрема за да го создадеме просторот за складирање што го сакате

bottom of page