top of page

Специјални контејнери 

Рамни решетката отворени врвни гребени

Отворена странична двојна врата Тврд покрив

Сите контејнери се тестирани во одлична работна состојба.

Следниве трошоци не вклучуваат ДДВ и трошоци за испорака.

bottom of page