top of page

3 м  6 м  12 м

Контејнерски фрижидери

Референтни контејнери, складирање и замрзнувач

Детали:

18 KVA

10 КС

50 периоди

3фазен

18-20 А

32 Α  осигурување

360/380

Р 134 А

Превозот не е вклучен.

bottom of page