top of page

Нови контејнери 

Магацин Канцеларија Дома

Нови сертифицирани контејнери

Безбеден водоотпорен и евтин

Сите контејнери се тестирани во одлична работна состојба.

Следниве трошоци вклучуваат ДДВ и не се вклучени  трошоци за транспорт.

bottom of page