top of page

Висока коцка од 45 метри  Сува челичен контејнер за комбе

Внатрешни димензии 

ДОЛЖИНА  13.6  м         ШИРИНА  2,35 м   ВИСИНА 2,30 м

 

Надворешни димензии

ДОЛЖИНА 13,60 м        ШИРИНА 2,44 м   ВИСИНА  2,59 м

 

 

bottom of page